Landelijk zijn de activiteiten rondom 75 jaar vrijheid al in volle gang.
In Bathmen zijn er op verschillende momenten in april en mei 2020 activiteiten en festiviteiten rondom 75 jaar vrijheid.
In onze agenda vindt u deze activiteiten, maar ook op bathmen.nl en overijsselviertvrijheid.nl treft u deze aan.

[Laatste update: 04-03-2020]

Naast alle activiteiten ontvangen alle buurtverenigingen binnenkort de uitnodiging om de straten weer te versieren zodat Bathmen er tijdens zowel onze lokale Bevrijdingsdag 8 april als op 5 mei feestelijk uitziet!
Uiteraard zijn ook straten/buurten zonder (buurt)vereniging van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, houdt hiervoor onze website in de gaten maar zeker de Bathmense Krant en de speciale Winterfairkrant.
Uiteraard zal ook tijdens deze editie de straatversiering worden beoordeeld door een vakkundige jury!

De Stichting Oranjecommissie Bathmen organiseert deze activiteiten en festiviteiten is samenwerking met:

Cultuurhuus Braakhekke
Stichting Bathmen Promotie
Muziekvereniging Orpheus
Oudheidkundige kring Bathmen
Wereldwinkel Bathmen
Oranjecommissie Loo
Welcome again veterains
Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen
Bibliotheek Bathmen
Filmhuis Cinebat
Plattelands jongeren Bathmen (PJB)

Nationaal Comité 4 & 5 Mei
ArtZet Media
De Protestante gemeente Bathmen – Okkenbroek
Zonnebloem afd. Bathmen
De Battumse Beiaard
WijzWelzijn afd Bathmen

De kaartverkoop voor de voorstelling Anne Frank and Me is gestart,
klik hier voor de online verkoop.