Door de bestaande maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan gaat dit jaar Koningsdag niet door op de manier zoals u gewend bent.
Vanuit de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV), waar ook wij als Stichting Oranjecommissie Bathmen bij zijn aangesloten, is er een alternatief programma opgesteld.

06.19 uur Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de
Koning en voor elkaar.

09.45-10.00 uur Klokgelui in geheel Nederland en op de Antillen.

10.00 uur  EO/KBOV Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons
zingen    of spelen we het Wilhelmus met het Koninklijk
Concertgebouworkest.    Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter
Verhoeve (voorzitter    Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen)
feliciteert Zijne Majesteit    met zijn verjaardag.

10.00-18.00 uur Start digitale kleedjesmarkt
(uitwerking volgt)

11.00 uur  NOS: Compilatie Koningsdag

13.00 uur  Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’.

15.00 uur  Zingen voor saamhorigheid; tegen het eenzaamheidsvirus.    
Artiesten treden in heel Nederland solo op voor verzorgingstehuizen;   
onder leiding van Ali B.

16.00 uur  Nationale Toost
www.nationaletoost.nl

Daarnaast kan Koningsdag dit jaar online worden gevierd via de website:
www.koningsdagthuis.nl
Een samenwerking tussen de KBOV, SparkOptimus, Google, YouTube
Nederland en Incentro.