Bathmen, november 2020

In de maanden februari en maart maakte Bathmen zich op voor de viering van 75 jaar Vrijheid. Één van de onderdelen hiervan was de oproep aan de buurtverenigingen, buurtschappen en straten om de buurt zo prachtig mogelijk te versieren.

Helaas zette het coronavirus een streep door deze activiteit, zoals het ook deed bij vele andere activiteiten, feesten en bijeenkomsten in en rondom Bathmen.

Nu de feestdagen voor de deur staan en het naar alle waarschijnlijkheid een kerst in huiselijke kring wordt gevierd is dit voor de organisatie van 75 jaar Vrijheid een aanleiding om alle inwoners van Bathmen op te roepen de straten zo sfeervol mogelijk aan te kleden. 

Op deze manier kunnen we samen, maar op gepaste afstand, genieten van sfeervolle feestdagen in ons toch al prachtige Bathmen.

Op 19 december zal de jury een ronde maken langs de buurten, buurtschappen en straten die zich hebben opgegeven.
De jury zal op 24 december de winnaars bekend maken via bathmen.nl en de website van Stichting Oranjecommissie Bathmen. De uitslag wordt ook gepubliceerd in de eerstvolgende Bathmense Krant.

En ja, zoals het behoord bij een competitie zijn er ook prijzen te winnen.

1e plaats: €100

2e plaats: €50

3e plaats: €25

Voor de deelnemende buurten, buurtschappen en straten is een éénmalige bijdrage van €15 beschikbaar als tegemoetkoming in de gemaakte kosten.

De opgave voor deelname kunt u sturen aan info@oranjecommissiebathmen.nl. Vermeld in dit bericht de naam van uw buurt(schap), naam van de contactpersoon en het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden.

Wij wensen u veel versierplezier en vragen u dit op een veilige manier en met inachtneming van de geldende maatregelen te doen.

Organisatie 75 jaar Vrijheid.