Dames
Team ut kruispunt 95 w 12meter
Henny Roeterdink 113w 2 meter
Annemieke Blous 118w 2meter

Heren
Gerrit Holmer 73w 5 meter
Wim Holmer Looweg 74w 70meter
Wito Denneboom 75w 10 meter

Gemengd
Bertine Holmer 90w 40meter
Marieke Kirchhof93w 0meter
Mark v Gorssel 93w 15 meter