Op Koningsdag 2024 zal de Stichting Oranjecommissie Bathmen activiteiten organiseren, maar of dat in 2025 ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. De kans bestaat dat er na 211 jaar een einde komt aan de oudste Oranjegezinde organisatie van Nederland: aldus Christiaan van den Noort, voorzitter van de Stichting Oranjecommissie Bathmen.

De voorbereidingen beginnen al in september/oktober. In de afgelopen jaren hebben we iedere keer ternauwernood leden weten te vinden om de activiteiten in Bathmen te organiseren vervolgt Christiaan. Maar of dat voor de komende jaren ook gaat lukken is maar de vraag.

Leden en donateurs, wat is het verschil?
Leden zijn voor onze stichting de personen die voor een periode zitting nemen in de Oranjecommissie en in de vergaderingen vormgeven aan Koningsdag samen met het dagelijks bestuur: bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.
Daarnaast hebben wij donateurs. Dit zijn de dorpsgenoten die de Oranjecommissie financieel ondersteunen.

Momenteel bestaat de Oranjecommissie nog uit vijf personen, waarvan er twee afscheid nemen eind 2023 en één eind 2024. Vanaf dat moment bestaat de Oranjecommissie nog uit twee personen: de voorzitter en de penningmeester. Dit is onvoldoende om Koningsdag te kunnen organiseren.
Dat betekend dat er keuzes gemaakt moeten worden. Één van de opties die momenteel op tafel ligt als er geen nieuwe leden bijkomen, is dat de Oranjecommissie Bathmen in 2025 na 211 jaar wordt opgeheven.

Speelt dit alleen in Bathmen?
Het is niet alleen een probleem voor ons in Bathmen, vertelt Christiaan. Tijdens de bijeenkomsten van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen horen wij van onze collega’s uit het gehele land soortgelijke berichten.
Een zorgelijke ontwikkeling noemt Christiaan dit. Er dreigt landelijk op lokaal niveau een einde te komen aan tradities. Voor sommige collega’s in het land is het de vraag of er in 2024 een Koningsdag wordt georganiseerd.

Kortom: er worden leden gezocht?
Ja! Is het antwoord van Christiaan. Wij zoeken leden die zitting willen nemen in de Oranjecommissie. Voor ons is vijf leden inclusief dagelijks bestuur het minimum.
Perfect zou zijn als het er negen zouden worden, maar dat is momenteel wensdenken.
Christiaan: niet om gelijk mogelijke nieuwe leden af te schrikken, maar in de huidige tijd van regelgeving is het niet meer mogelijk om maar te organiseren wat je wil. We kijken ieder jaar naar wat er mogelijk is.
Ook hebben we te maken met verzekeringen. Willen we bijvoorbeeld een springkussen neerzetten op de Brink, dan gaat de premie dusdanig omhoog met als gevolg dat hieraan ons gehele budget opgaat. Ook hierin moeten wij als Oranjecommissie dus keuzes maken.

Waar kunnen nieuwe leden zich melden?
Als iemand geïnteresseerd is of graag meer informatie wil dan sta ik hen graag te woord. Ik ben te bereiken via voorzitter@oranjecommissiebathmen.nl. Of telefonisch via 06 4321 4008.
Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij onze penningmeester via: penningmeester@oranjecommissiebathmen.nl