De herdenking op 4 mei wordt gezamenlijk georganiseerd door de Oranjecommissie Bathmen en de Oranjecommissie Loo.

Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking Bathmen bestaat uit een aantal onderdelen:

Stille tocht

De herdenking begint met een stille tocht met als startpunt het Kerkplein.
De route voert door de Dorpsstraat in de richting van Macamalo, voor Leny’s boom wordt er een korte tijd stil gestaan ter nagedachtenis aan de Familie Polak, de tocht wordt vervolgd via de Molenstraat, Schoolstraat, Brink en de Deventerweg. De stille tocht eindigt op de oude begraafplaats aan de Deventerweg.

Herdenking oude Begraafplaats

Bij aankomst op de oude begraafplaats wordt er in stilte langs de graven van de omgekomen bemanning van de Britse Lancaster die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte nadat deze door de bezetter was beschoten.De beide Oranjecommissies en de aanwezigen leggen bloemen op de graven om vervolgens op te stellen rondom deze graven.

Voorafgaand aan de twee minuten stilte worden er zelf geschreven gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen. 
Om iets vooraf zal de Taptoe, waarna 2 minuten stilte volgen. Na afloop hiervan zal onder begeleiding van Orpheus het Wilhelmus gezongen worden.

Bloemlegging monument

Na het Wilhelmus gaat het in stoet richting het monument.  Hier worden bloemen en kransen gelegd bij beide monumenten. Dit gebeurt door nabestaanden, de voorzitters van de Oranjecommissies, Gemeente Deventer en aanwezigen.

Herdenking kerk

Na het leggen van de bloemen vindt er een korte herdenking plaats in de kerk. Deze herdenking heeft geen kerkelijk karakter. Tijdens deze herdenking zal er onder andere gesproken worden door de Voorzitter van de Oranjecommissie Bathmen en een vertegenwoordiger van de Gemeente Deventer