De activiteiten rondom 75 jaar vrijheid komen binnenkort in een overzichtelijk overzicht.

Een (voorlopig) programma vindt u nu al in onze agenda en op www.bathmen.nl

De Stichting Oranjecommissie Bathmen organiseert deze activiteiten en festiviteiten is samenwerking met:

Cultuurhuus Braakhekke
Stichting Bathmen Promotie
Muziekvereniging Orpheus
Oudheidkundige kring Bathmen
Wereldwinkel Bathmen
Oranjecommissie Loo
Welcome again veterains
Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen
Bibliotheek Bathmen
Filmhuis Cinebat
Plattelands jongeren Bathmen (PJB)

Nationaal Comité 4 & 5 Mei
ArtZet Media
De Protestante gemeente Bathmen – Okkenbroek
Zonnebloem afd. Bathmen
De Battumse Beiaard
WijzWelzijn afd Bathmen