Hoezee vivat Oranje Boven!

Zo klonk het in Bathmen op 27 februari 1814

“Hoezee vivat Oranje boven!”, werd met grote vreugde en onder het gelui van de klokken uitgeroepen door de inwoners van Bathmen, toen op 27 februari 1814 Zijn Doorluchtige Hoogheid de Heer Erfprins van Oranje Nassau naar Bathmen kwam om vandaar uit de vesting Deventer te bezichtigen. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het eerste Oranjefeest van Bathmen en de oorsprong van de oudste Oranjevereniging van Nederland.
Lees hier de volledige tekst uit 1814.

Kozakken

Terwijl Nederland grotendeels door de kozakken bevrijd was, bleef Deventer van 9 november 1813 tot 26 april 1814 nog in de handen van de Fransen. 500 kozakken waren tijdens dit beleg gelegerd in een kamp bij Oude Molen en in tentenkamp op de Voorsterdijk (hoek Dorpsstraat / Molenstraat). Hun hoofdkwartier hadden zij in huize de Veldkamp. De dorpsschool diende als wachtlokaal. Voor Bathmen een moeilijke periode, want de legereenheden vorderden paarden, vee en roggebrood. Een zware last voor de gemeente, die toen 1219 inwoners telde. Na de val van Deventer keerde de rust weer.

Oranjefeesten

Het bezoek van de latere koning Willem I aan Bathmen was het begin van een eerbiedwaardige traditie. Ook in 1815 en 1816 werden “pubelieke” feesten gehouden. Toen op 9 september 1817 Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden door Bathmen kwam, werd de vlag gehesen en jenever geschonken. In augustus 1820 kwam Z.K.H. de prins van Oranje opnieuw door Bathmen en werden er onmiddellijk kosten (voor een feest) gemaakt.
De jaren daarna werd bij elke Oranjegelegenheid (verjaardag van de koning en geboorten van prinsen en prinsessen) de vlag uit de toren gestoken. Op 17 november 1863 werd het 50-jarig feest van Neerlands herstelling groots gevierd.

Wilhelmina

In 1898 werd er een subsidie toegekend aan de feestcommissie in verband met de inhuldiging van H.K.H. koningin Wilhelmina. Het eeuwfeest op 27 en 28 augustus 1913 was weer aanleiding voor een groots opgezet feest door de Oranjecommissie. Ze kreeg f 100,‒ subsidie van de gemeente, die ook het tekort van f 25,‒ aanvulde. Vervolgens werd het 25-jarige jubileum van koningin Wilhelmina in 1923 aangegrepen om een 2daags feest te vieren. Het 40-jarig jubileum van koningin Wilhelmina was wederom aanleiding voor een groots opgezet feest. In ieder geval is er vanaf 1933, met uitzondering van de oorlogsjaren en 1950, jaarlijks een Oranjefeest gehouden.

Aubade

Op 29 juni 1940, de verjaardag van prins Bernhard, werd nog door de Oranjecommissie vergaderd, met oranje rozet op. Besloten werd om de activiteiten te staken. Vanaf 7 mei 1945 was de Oranjecommissie weer actief en was het weer volop feest in Bathmen en Loo. Op 8 mei werd een aubade gehouden. Vanaf dat moment werden het jaarlijkse feest en de aubade gehouden op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. In 1948 werd in verband met het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina weer groots uitgepakt.

Bevrijdingsfeest

In 1952 werd er ook op 30 april feestgevierd en werden voor de eerste keer ballonnen opgelaten. Vanaf 1954 werd het Oranjefeest definitief verplaatst naar 30 april. In 1955, 10 jaar na de bevrijding, werd de Commissie Bevrijdingsfeesten opgericht, bestaande uit de Oranjecommissies van Bathmen en Loo en onderwijzend personeel. Vanaf dat jaar werd op 4 mei de stille omgang met aansluitend een kerkdienst georganiseerd.
H.M. koningin Beatrix overhandigde op 10 april 1987 ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van haar ouders een speciale wimpel aan voorzitter G. Bielderman van de oudste Oranjecommissie van Nederland. Op 26 augustus 1989 werd 175 jaar Oranjefeesten Bathmen gevierd.

200 jaar Oranjecommissie Bathmen

In het hemelvaartweekend van 2014 werd in Bathmen de tijd 200 jaar teruggedraaid.

De veldslag uit 1814 tussen Napoleon en de Kozakken, Pruisen en Landstormers (Bathmense boeren) wordt nagespeeld. De Fransen werden destijds verjaagd en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden is een feit. Er kwamen echte Kozakken uit Rusland om de slag na te spelen. Soldaten bepaalden het beeld rondom Bathmen en in de dorpskern waren de Kozakken heer en meester. Te paard bewaakte zij het dorp om invallen van Franse troepen voorkomen.
Inwoners van Bathmen paste hun kleding aan, wisselde euro’s om in ouderwetse munten en in het centrum liep met niet over klinkers en asfalt maar over zandwegen.

Bronnen: Oudheidkundige Kring Bathmen, Canon van Nederland, Tijhuis Audiovisuele Producties